Letný tábor

Cirkevné centrum voľného času pri Cirkevnom zbore Myjava pozýva všetky deti z besiedky, t.j. prvého stupňa, od prvákov po 6 ročník Základnej školy v meste i na kopaniciach na myjavský detský letný tábor, ktorý bude od pondelka do stredy 29.až 31.júla v Cirkevnom centre voľného času v Brestovci U Svítkov. Odchod autami bude v pondelok 29.júla o 14.hod. od fary. V prípade záujmu sa treba neodkladne prihlásiť na farskom úrade, príp. na čísle telefónu 621 2047, alebo mobil 0905 318110, alebo 0908 186916.

Rozvoj siete cyklociest

 

 

Obec Stará Myjava začína v týchto dňoch v spolupráci s obcou Poriadie a s cezhraničnými partnerom projektu obcou Kuželov s realizáciou projektu Rozvoj sítě cyklistických cest v příhraničním regionu Horňácka a Kopanic k přírodním a kulturním dědictvím - II. etapa.

Pozvánka na zasadnutie OZ

V súlade § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave, ktoré sa uskutoční 12.06.2019 o 18:00 hod. v KD.

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

Pracovná ponuka

Obec Stará Myjava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

Údržbár - kurič

Žiadosti je možné zasielať do 14.06.2019 na adresu:

Obec Stará Myjava, 907 01 Stará Myjava 145.
Bližšie informácie na obecnom úrade.

Stránky