Rozdelenie volebných obvodov:

  • obvod č. 1: Štemberk, u Mizerákov, Guzice, chaty po zastávku u Martonov
  • obvod č. 2: u Martonov, u Koníkov, pod Lesom, požiarna zbrojnica
  • obvod č. 3: u Pavlúsov , u Kozelkov, pri škole, po OcÚ
  • obvod č. 4: pri OcÚ po č. domu 157, Uhliská
  • obvod č. 5: od č.domu 158 po č. d. 172 u Klimkov, u Humeníkov, u Kriškov
  • obvod č. 6: Dieliky, u Juríkov, Pod Barancom
  • obvod. č. 7: Horný Výhon