Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznam BVS

„Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim odberateľom, že od 19. apríla 2024 začnú prebiehať v obci Stará Myjava odpočty vodomerov za účelom ročného vyúčtovania.

Odpočty vykonávajú pracovníci BVS, a.s., ktorí sú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným preukazom odpočtára vodomerov.

V prípade, Vašej neprítomnosti ak vodomer máte založený alebo inak neprístupný, môžete stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo Call centrum podľa pokynov na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke.“

Stránky