Sčítanie obyvateľov v roku 2021 - základné informácie

Novelou zákona o sčítaní sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov v dobe od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 a asistované sčítanie od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021. Počas doby sčítania (okolo 22. 2. 2021) bude obyvateľom do poštových schránok zaslaný leták a takisto zaslaná SMS správa s informáciou o prebiehajúcom sčítaní.

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

Čo je asistované sčítanie?

Testovanie antigénovými testami v zmysle uznesenia vlády zo dňa 17.01.2021

Vážení občania,

podľa uznesenia vlády SR sa upravujú podmienky pohybu obyvateľov tak, že po 27.01.2021 do 07.02.2021 budú môcť chodiť do zamestnania, nákupy či do prírody len občania, ktorí sa preukážu certifikátom o negatívnom testovaní vykonanom v čase od 18.01.2021 do 26.01.2021 alebo tým, že prekonali COVID -19 v posledných troch mesiacoch. Platí to pre všetkých ľudí ( 15- 65 rokov) .

V obci Stará Myjava sa testovanie bude konať

Stránky