14.05.2024

Obecný úrad oznamuje, Že v stredu, 15.05.2024 vykoná zber veľkoobjemového a elektroodpadu. Odpad sústreďte pred domy k ceste.