Zmena termínu vývozu plastov v júli 2022

Vývoz plastov,

ktorý bol naplánovaný na 5.7.2022,

zrealizujeme 1.7.2022.