Starosta obce

STAROSTA:                         Pavol KOVÁČ 

ZÁSTUPCA  STAROSTU:   Ľubomír Caltík