Pozor na podozrivé ponuky na odkúpenie pozemkov!

Vážení občania,

upozorňujeme, že v poslednom období dostalo niekoľko občanov Starej Myjavy aj z ďalších okolitých obcí do schránok listy od spoločnosti ZDRUŽENÉ ..., za účelom odkúpenia poľnohospodárskej pôdy. Listy sú odosielané hromadne, formulované vecne a je v nich i navrhovaná čiastka za odkup. Upozorňujeme, že sa jedná o zvláštny a pochybný druh ponúk na odkúpenie pôdy a preto Vás žiadame o zváženie komunikácie s touto firmou.