Adresy a kontakty ohľadom volieb do NR SR 2023

Obec Stará Myjava zverejňuje k voľbám do NR SR 2023 nasledovné elektronické adresy:

 

na účely podávania žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec@staramyjava.sk

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec@staramyjava.sk