06.12.2023

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 5. decembra 2023 zomrel pán Pavol Borovský, naposledy bytom Stará Myjava 158 vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 8. decembra 2023 o 10:00 hodine v dome smútku Myjava. Pochovaný bude kremáciou.


Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 5. decembra 2023 zomrela pani Alžbeta Adámková, r. Bunčiaková naposledy bytom Stará Myjava 257 vo veku 87 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 8. decembra 2023 o 13:00 hodine v dome smútku Myjava. Pochovaná bude na Hornom cintoríne v Myjave.


Obecný úrad v Starej Myjave Vás pozýva na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 7. decembra 2023 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Starej Myjave.