01.08.2023

Západoslovenská distribučná oznamuje, že sa bude vykonávať odpočet elektromerov v čase od 02.08-09.08.2023. V prípade Vašej neprítomnosti nevystavujte stav elektromeru, ale je potrebné si ho nahlásiť iba čitateľnou fotografiou na tel.č. 0918 783 353.


Výbor ZO JDS na Starej Myjave pozýva členov na opekačku, ktorá sa uskutoční 4. augusta o 14:00 hodine na ihrisku TJ Stará Myjava.