03.05.2023

Stredná priemyselná škola Myjava oznamuje, že vyhlásila obchodno-verejnú súťaž na predaj hnuteľného majetku - brúsky, frézy, sústruhy, nožnice, obrážačky, vyvažovačku kolies. Uvedené stroje si môžete osobne pozrieť dňa 9. 10. a 11.mája 2023 v budove bývalej Strednej odbornej školy, kpt. M. Uhra 55/1, Myjava, vchod z vnútornej časti od bývalej SAM Myjava.Bližšie informácie o typoch, cenách a obhliadke predávaného majetku nájdete na webovej stránke Strednej priemyselnej školy Myjava.