02.05.2023

V stredu 3. mája sa bude vykonávať zber elektroodpadu. Odpad treba priviezť na parkovisko za obecným úradom.
Do elektroodpadu patria: Chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory a batérie....
Oleje a obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. Kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu!!!!!

 

Vo štvrtok 4. mája sa bude zamestnancami obce vykonávať zber veľkoobjemového odpadu.
Odpad treba sústrediť k ceste pred domy.