Pozor na podozrivé ponuky na odkúpenie pozemkov!

Znova sme dostali upozornenie od občanov na podozrivé ponuky na odkúpenie pozemkov.

Ukážka podozrivej ponuky!

Preto vyzývame občanov na obozretnosť a aby zvážili predaj svojich nehnuteľností takýmto spoločnostiam.