Ukončenie realizácie projektu „Rozvoj sítě cyklistických cest ..."

Obec Stará Myjava ukončila realizáciu projektu „Rozvoj sítě cyklistických cest v příhraničním regionu Horňácka a Kopanic k přírodním a kulturním dědictvím - II. etapa„
(kód projektu: 304021P644)

Obec Stará Myjava v júli 2021 ukončila spolu s obcou Poriadie a s cezhraničným partnerom obcou Kuželov realizáciu projektu Rozvoj sítě cyklistických cest v příhraničním regionu Horňácka a Kopanic k přírodním a kulturním dědictvím - II. etapa.

Celkové oprávnené náklady pre obec Stará Myjava činili 286 887 EUR, pričom z rozpočtu obce Stará Myjava bolo vyčlenených 14 334,35 EUR.

Predmetom projektu bolo vybudovanie moderných cyklotrás spadajúcich do prihraničnej oblasti Bielych Karpát - Horňácka a Kopaníc. Súčasťou projektu bola aj propagácia prostredníctvom cykloturistickej mapy, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o jedinečnom prírodnom a kultúrnom dedičstve a možnostiach cestovného ruchu (cykloturistiky) v Bielych Karpatoch. Projektom sa vytvorilo 4,93 km cyklistických ciest, z čoho 3,86 km bolo vybudovaných na území katastra obce Stará Myjava.

Obdobie realizácie projektu: august 2019 – júl 2021

Mgr. Peter Nemček
Projektový manažér

Ukončenie realizácie projektu „Rozvoj sítě cyklistických cest ..."