Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže

Stredná priemyselná škola Myjava oznamuje, že vyhlásila obchodno-verejnú súťaž na predaj hnuteľného majetku – frézy, vŕtačka, nožnice strojné, lis, brúska, sústruh.
Uvedené stroje si môžete osobne prezrieť od 23. augusta 2021 do 27. augusta 2021 v budove školy pri bývalej SAM Myjava v stanovených hodinách.


Bližšie informácie o typoch, cenách a obhliadke predávaného majetku nájdete na webovej stránke Strednej priemyselnej školy Myjava.