Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

Humanitárna pomoc

V meste Myjava bude zriadené okresné LOGISTICKÉ STREDISKO pre materiálnu pomoc v športovej hale na ul. Marečkovej , jeho koordinátorom je Mgr. Marek Hrin

  • pondelok 28. 2. 2022 – od 14.00 do 18.00 h
  • utorok 1. 3. 2022 – od 14.00 do 18.00 h
  • streda 2. 3. 2022 – od 8.00 do 11.00 h

Po komunikácii s organizáciami, ktoré pomoc sprostredkovávajú priamo na Ukrajinskej hranici bolo dohodnuté, že humanitárna pomoc bude orientovaná na

Oznam

Spoločná obecná úradovňa so sídlom v Myjave na Mestskom úrade - Nám.M.R.Š 560/4 Myjava, ktorá vykonáva činnosť stavebného úradu pre obec upozorňuje stavebníkov, že vo štvrtok 23. decembra a v piatok 31. decembra 2021 bude Mestský úrad Myjava pre čerpanie dovolenky zatvorený.

Úradné hodiny pre stavebníkov :

20.12., 21.12., 22.12. od 8,00hod-16,00hod.

27.12., 28.12.,29.12. od 8,00hod.-16,00hod.

30.12.-štvrtok nestránkový deň

12. zasadnutie OZ

V súlade § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave, ktoré sa uskutoční
02.12.2021 o 16:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu OcÚ.

Program:

Dôležité upozornenie! Nenechajte sa nachytať falošnými robotníkmi

Obvodné oddelenie Policajného zboru SR v Myjave upozorňuje občanov tak Myjavy, ako aj okolitých obcí, aby boli ostražití a nenechali sa zlákať ponukou skupiny "stavebných" robotníkov, ktorá sa pohybuje v okolí.
Ide o asi 6-člennú skupinu na dvoch vozidlách.
Prvé je valník s bielou kabínou a druhé osobný sedan značky Seat bližšie nezisteného typu. Jedno z áut má EČV okresu Malacky - MA 556 ??. Posledné dve písmená nie sú známe.

Stránky