Oznam

Spoločnosť Brantner Slovakia s.r.o. oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu zo dňa 1. 1. 2019 sa uskutoční v náhradnom termíne

vo štvrtok 3. 1. 2019.

Pozvánka na zasadnutie OZ

V súlade  § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce

1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave,

ktoré sa uskutoční 29.11.2018    o 17:00 hod.  v priestoroch  kultúrneho  domu  OcÚ.

Program:

Stránky