Dôležité upozornenie! Nenechajte sa nachytať falošnými robotníkmi

Obvodné oddelenie Policajného zboru SR v Myjave upozorňuje občanov tak Myjavy, ako aj okolitých obcí, aby boli ostražití a nenechali sa zlákať ponukou skupiny "stavebných" robotníkov, ktorá sa pohybuje v okolí.
Ide o asi 6-člennú skupinu na dvoch vozidlách.
Prvé je valník s bielou kabínou a druhé osobný sedan značky Seat bližšie nezisteného typu. Jedno z áut má EČV okresu Malacky - MA 556 ??. Posledné dve písmená nie sú známe.

Možnosť očkovania jednodávkovou vakcínou Janssen

Náš okres potrebuje na dosiahnutie hranice 65% zaočkovanosti u osôb nad 50 rokov veku veľmi málo.

Náš myjavský okres by sa tak už nikdy nemal dostať do čiernej farby podľa COVID- automatu, čo znamená síce obmedzenie pre niektoré prevádzky, ale nie ich úplné zatvorenie.

Vakcinačné centrum NsP Myjava ponúka možnosť zaočkovať sa jednodávkovou vakcínou COVID -19 Vaccine Jansen od spoločnosti Johnson Johnson .

Prihlásiť sa môžu všetci občania od pondelka 8. 11. do nedele 14. 11. 2021 každý deň v čase od 18.00 do 19.00 hod. na telefónnom čísle 0908 651 808.

Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby.

Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (viac v priložených súboroch):

Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby. Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (viac v priložených súboroch)

Oznámenie o začatí ...

Situačný nákres

Očkovanie psov 3.9.2021

Vážení občania,

v piatok 3.9.2021 sa bude v obci vykonávať očkovanie psov proti besnote s nasledovným časovým harmonogramom:

  • U Mizerákov 16,00
  • Guzice 16,05
  • Pohostinstvo 16,15
  • Materská škôlka 16,30
  • Obecný úrad 16,45
  • Kriškovia 17,00
  • Pod Barancom 17,15
  • Horný Výhon - dolná zastávka 17,30
  • Horný Výhon - horná zast. 17,35
  • Uhliská 17,45

Cena za jedného psa je 10€ . Zároveň upozorňujeme, že vakcinovať sa môžu iba čipované psy.

Stránky