Ochrana pred požiarmi

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare, ktoré vznikajú následkom porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie porastov, zakladanie ohňov v prírode ale aj spaľovanie organického odpadu na hromadách. Svojou nezodpovednosťou niektorí občania ohrozujú naše spoločné lesné bohatstvo. Vypaľovanie suchých porastov je zakázané ale každoročne sa tento jav opakuje a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania!

Nevypaľujte suché trávnaté porasty !

Nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!

Na kladenie ohňa v prírode využívajte len miesta na to určené – napr. ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste!

Nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese !

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

Vyhlásenie zbierky

V našej obci hľadá útočisko pred vojnou už viacero rodín z Ukrajiny.

Ak im chcete pomôcť aj Vy, môžete sa zapojiť do našej zbierky.

Zbierame:

* Drogéria - šampóny, sprchové gély, tekuté mydlá (náhradné náplne), toaletný papier, papierové vreckovky, dámske hygienické potreby, pracie gély, zubné pasty

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

Humanitárna pomoc

V meste Myjava bude zriadené okresné LOGISTICKÉ STREDISKO pre materiálnu pomoc v športovej hale na ul. Marečkovej , jeho koordinátorom je Mgr. Marek Hrin

  • pondelok 28. 2. 2022 – od 14.00 do 18.00 h
  • utorok 1. 3. 2022 – od 14.00 do 18.00 h
  • streda 2. 3. 2022 – od 8.00 do 11.00 h

Po komunikácii s organizáciami, ktoré pomoc sprostredkovávajú priamo na Ukrajinskej hranici bolo dohodnuté, že humanitárna pomoc bude orientovaná na

Stránky