Kalendár akcií na mesiac október

Pozrite si

kalendár podujatí na mesiac október 2016

Prerušenie dodávky elektriny

V prílohe nájdete oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Povinnosť registrácie koňovitých zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že  každý držiteľ koňovitých zvierat je povinný (čitajte viac v prílohe)

Očkovanie psov

Vážení občania,
dňa 9.9.2016 v piatok sa bude vykonávať očkovanie psov proti besnote s nasledovným časovým harmonogramom:

Zákaz vyvážania odpadu

Obecný úrad v Starej Myjave upozorňuje občanov na

zákaz vyvážania akéhokoľvek odpadu
na zberné miesto za obecným úradom Pri píle.

Ďalší organizovaný spôsob zberu stavebného a veľkoobjemového odpadu, bioodpadu a plastov Vám bude dodatočne oznámený.

Oznamy o prerušení distribúcie elektriny

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vám oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú v jednotlivých dňoch //v prílohách nižšie// bez dodávky elektriny ulice:

Kalendár podujatí na mesiac september

Pozrite si 

kalendár podujatí na mesiac september

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení  Vás pozývam na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať
vo štvrtok  11.08.2016   o 18.00 hod.
v kultúrnom dome  OcÚ.

Program:

Kalendár podujatí na mesiac august

Pozrite si

kalendár podujatí na mesiac august

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 29.06.2016 (v stredu) o 18.00 hod. v kultúrnom dome OcÚ.

Program:

Náhodný obrázok
plavci 3
Anketa
Aké informácie hľadáte?: