Pozvánka na zasadnutie OZ

V súlade § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave, ktoré sa uskutoční 22.12.2016 o 18:00 hod. v priestoroch  kultúrneho domu OcÚ.

Program:

Výzva

Výzva

Kalendár akcií na mesiac december

Pozrite si

kalendár podujatí na mesiac december 2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení Vás pozývam
na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať 13.12.2016 o 18.00 hod.
v kultúrnom dome OcÚ.

Program:

Vianočný futbalový turnaj

FK Stará Myjava v spolupráci s Obecným úradom v Starej Myjave Vás všetkých srdečne pozývajú na

Vianočný futbalový trurnaj

ktorý sa bude konať vo štvrtok 29. decembra 2016 o 10:00 hod. na viacúčelovom ihrisku v Starej Myjave.

Zber plastov

Spoločnosť Brantner Slovakia, s.r.o. oznamuje, že
v pondelok 28.11.2016 uskutoční zber plastov.
Žiadame občanov, aby v tento deň vyložili žlté plastové vrecia

Adventné trhy

adventné trhy

Kalendár podujatí na mesiac november

Pozrite si

kalendár podujatí na mesiac november

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení  Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať  15.11.2016 o 18.00 hod. v kultúrnom dome  OcÚ.

Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby

Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a jej príloh

Náhodný obrázok
Anketa
Aké informácie hľadáte?: